banner1d2ypng 


Vyhlasujeme anketu o najlepšie a najhoršie koncipovaný, 

úradnícky list !


List alebo e-mail je najčastejšia forma komunikácie bežného občana so štátom. Štátne inštitúcie nám ich každý rok posielajú milióny. Ich prostredníctvom nás štát informuje, oznamuje, upozorňuje, vyzýva, aby sme si plnili svoje povinnosti alebo uplatňovali svoje práva.  

Niektoré listy alebo e-maily sú už dnes prehľadné, ľudské a zrozumiteľné. Iné zas komplikované, nejasné, plné paragrafov a nejasných fráz, ktorým nemáme šancu bez pomoci porozumieť.

BRISK je "empatické centrum štátu". Sme tu preto, aby sme povýšili občana do centra transformácie poskytovania verejných (digitálnych či analógových) služieb.

Chceme, aby štát komunikoval empatickejšie. Ak od Vás štát niečo potrebuje alebo Vám naopak chce niečo poskytnúť, nemal by Vám komplikovať pochopenie, čo od Vás očakáva. Chceme, aby Vám informácie podával čo najzrozumitelnejšie. Vám to zjednoduší splnenie si povinnosti alebo uplatnenie si Vašeho práva či nároku, štátu to na oplátku umožní optimalizovať poskytovanie verejných služieb a prinášať Vám tak väčšiu hodnotu za peniaze.

Preto vyhlasujeme ANKETU O "NAJ" ÚRADNÍCKY LIST!
Chceme pochváliť úradníkov, o ktorích vieme, že už teraz pri písaní listov berú ohľad na ich čitateľa a vyzdvihnútím ich skvelej práce ostatným úradníkom ukázať, že pre hľadanie príkladov dobrej praxe nemusia chodiť ďaleko. Zároveä chceme upozotniť na tie inštitúcie, ktoré ešte stále nepochopili, aká dôležitá je empatická a efektívna komunikácia.

Ukážte štátu prostredníctvom tejto ankety, že spôsob komunikácie dôležitý!

 

anketa_bannerpng

Najlepší úradnícky list 2019 - nominácie

(klikni na obrázok)

Najhorší úradnícky list 2019- nominácie

(klikni na obrázok)