Nominácia NAJLEPŠIE koncipovaného úradníckeho listu 2019

Hľadáme nominácie NAJLEPŠIE koncipovaného úradníckeho listu 2019.  Dobrý list by mal byť jasný a zrozumiteľný, personalizovaný pre vašu konkrétnu situáciu, užitočný  a podporný.  Nezabudnite, váš sken/fotografia listu mus byť čitateľná!