Digitalizácia v boji proti neopodstatnenej byrokracii

 

Jednou z bŕzd väčšej využiteľnosti digitálnych služieb verejnej správy je zastaranosť právneho prostredia a byrokratické prekážky v existujúcich službách verejnej správy. Ľudovo sa tomu hovorí "aj tak musím ísť nakoniec na úrad". Príklad, ktorý som nedávno zažil na vlastnej koži je zmena trvalého pobytu, ktorú som chcel urobiť prostredníctvom existujúcej elektronickej služby.

Všetko išlo dobre až do momentu, keď som mal nahrať dokument dokazujúci môj vzťah k nehnuteľnosti. Momentálne zákon umožňuje zmeniť trvalý pobyt iba pokiaľ ste vlastníkom bytu alebo domu kam si chcete trvalý pobyt prehlásiť alebo máte notárom overený súhlas majiteľa nehnuteľnosti. Keďže bývam v nájme, stroskotal som na tejto požiadavke. Predpokladám, že žiadny majiteľ nehnuteľnosti Vám nepošle scan notárom overeného súhlasu emailom. V tomto prípade, pokiaľ s tým vôbec majiteľ súhlasí, je najjednoduchšie ísť spoločne na mestský úrad, kde Vám pred úradníkom dá súhlas a zároveň Vám rovno zmenia trvalý pobyt. Elektronická služba Zmena trvalého pobytu je teda v praxi nepoužiteľná pre všetkých občanov, ktorý žijú v nájme, čo je zhodou okolností skupina ľudí, ktorí by ju chceli asi najviac využiť. Je to škoda najmä kvôli tomu, že pri zavádzaní parkovacích politík si bude musieť množstvo ľudí prehlásiť trvalý pobyt.

Celá táto situácia je o to nešťastnejšia, že nahlásenie trvalého pobytu má iba evidenčný charakter a neimplikuje žiadny majetkový vzťah k bytu či domu. Omnoho elegantnejšie riešenie by bolo umožniť zmenu trvalého pobytu iba na základe platnej nájomnej zmluvy, bez nutnosti ďalšieho súhlasu od majiteľa nehnuteľnosti, tak ako je to dnes napríklad v Českej republike. Takáto zmena právnej úpravy by vyriešila hneď niekoľko problémov


  1. Za prvé, sfunkčnila by elektronickú službu, pretože nahrať scan nájomnej zmluvy nie je problém,na rozdiel od notársky overeného súhlasu majiteľa.
  2.  Za druhé, vyriešila by budúce problémy mnohých občanov, ktorí žijú v nájme s obstaraním si parkovacieho povolenia.

  3.  Za tretie, zreálnil by sa počet obyvateľov žijúcich v mestách. Vieme, že mnoho ľudí reálne žijúcich v Bratislave,                                 prípadne iných väčších mestách v nájmoch má zapísaný trvalý pobyt vo svojich rodných mestách.

  4.  Za štvrté by to mohlo viesť k tomu, že viacero prenajímateľov začne odvádzať z príjmu z nájmu daň, keďže jednoduchým porovnaním databázy katastru nehnuteľností a trvalých pobytov bude možné jednoduchšie identifikovať byty a domy,          ktoré sú pravdepodobne prenajímané a zároveň sa z nich neplatia dane.

Neexistuje racionálny dôvod, aby sa takáto drobná úprava neurobila, ale napriek tomu si touto a mnohými ďalšími byrokratickými prekážkami komplikujeme život. Nemôžeme očakávať, že digitálna verejná správa bude fungovať dobre pokiaľ bude kopírovať byrokratickú prebujnenosť off-linovej verejnej správy.
 

To, že si štát od občanov nepýta údaje a potvrdenia, ktoré už má je úplný základ. V ďalšom procese boja proti byrokracii sa musíme zamerať na veci, ktoré od občanov nepotrebuje.

Pozorne sledujme anketu Byrokratický nezmysel, aby sme vedeli, ktoré služby nemáme digitalizovať, pretože "aj tak budeme musieť ísť na úrad".