Inovácie vo verejnej správe na Slovensku

guliky1png ANOTÁCIA guliky2png

"Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a nadpozemskú technológiu "
E.O.Wilson

Počas konferencie budeme hľadať odpovede na otázky:

► Aké faktory ovyplyňujú vznik, presadenie a úspešnosť inovácií vo verejnom sektore?
► Prečo sa formálne pravidla hry, t.j. ústavy, zákony, regulácie, menia a prispôsobujú omnoho pomalšie ako prichádzajú inovácie a nové technológie?
► Vedia inštitúcie  držať krok s vývojom technológií? 
► Akou optikou by sa mali úradníci či regulátori pozerať na inovácie tak, aby zbytočne nebrzdili spotrebiteľov či inovačný potenciál krajiny? 
► Môžu technológie zvíťaziť nad byrokraciou? 
► Čo nás o inováciách vo verejnej správe naučila koronakríza?

Predstavíme tiež niekoľko príkladov dobrej praxe v podobe dynamických a pokrokových inovatívnych iniciatív verejného sektora.

Počas panelovej diskusie sa pokúsime odpovedať na otázku: 
Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií? 

guliky1png PROGRAM guliky2png

09.00 - 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 - 10.15     Privítanie a otvorenie konferencie
10.15 - 11.15     BLOK 1 - INOVÁCIE  VO VEREJNOM SEKTORE
11.30 - 12.00 Prestávka
12.00 - 13.30 BLOK  2 -  PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 
13.30 - 14.00 Prestávka
14.00 - 15.00 BLOK 3 - PANELOVÁ DISKUSIA - Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií?  


KONTAKT

PODUJATIE PREBEHLO 17.9.2020

Telefonpng    +421 2 2092 824      
 Mobilpng    +421 903 546 201     
zavinpng    brisk@vicepremier.gov.sk
hastagpng   #bis2020 #brisk


guliky1png PRÍSPEVKY guliky2png

 

BLOK 1 - INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE

 

576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png  VLADIMÍR ŠUCHA - špeciálny poradca Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúry

Prežije verejná správa digitálnu revolúciu?

Svet v súčasnosti pretvárajú na nepoznanie štyri veľké transformácie - klimatická, digitálna, spoločenská a geopolitická. Z pohľadu verejnej správy je najdramatickejšia v strednodobom horizonte práve digitálna transformácia. V zásade môže znamenať koniec verejnej správy, ako ju poznáme v súčasnosti. Rozhodovanie o veciach verejných, záujem občana a v konečnom dôsledku aj samotná demokracia môžu byť v pesimistickom scenári nahradené súkromnou "algokraciou". Či sa tak stane, a do akej miery, závisí od toho, ako budeme schopní vo verejnej správe inovovať a flexibilne meniť spôsob našej práce v závislosti od technologických a spoločenských zmien. Ako sa to dá urobiť budeme hovoriť v tejto prednáške.


576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png  RÓBERT CHOVANCULIAK  -  analytik INESS

Pokrok bez povolenia je 3D

Dôležitým zdrojom pokroku sú inovácie v technológiách. Pod novými technológiami si spravidla predstavíme rýchlejšie stroje, lepšie materiály alebo výkonnejší hardware a užitočnejší software. Existujú však aj sociálne technológie, ktoré formujú to, ako ľudia spolupracujú. Týmito technológiami ekonómovia spravidla myslia spoločenské normy, neformálne pravidlá, firemnú kultúru, formálne zákony, alebo regulácie. Inovácie a následný pokrok v týchto sociálnych technológiách ľudia zvyčajne očakávajú z dvoch strán. Zdola alebo zhora. Teda reformne a postupne alebo revolučne a rýchlo. Existuje však aj tretia strana, ktorá je zdrojom pokroku - zboku. Ide o paralelné riešenia, ktoré nemajú priamo ambíciu reformovať súčasné sociálne technológie, ani ich zvrhnúť a nahradiť. Ich cieľom je ponúknuť ľudom alternatívu pri riešení ich problémov. Tento typ pokroku nazývam pokrok bez povolenia. Pre verejný sektor je kľúčové tento pokrok rozoznať a nezakazovať.


576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png  JÁN BUČKULIAK  -  poradca premiéra SR

Od pandémie k reformám

Kde sa prejavili slabiny v oblasti digitalizácie počas pandémie a prečo je dôležité o nich hovoriť? Ako pomáha bezprostredná skúsenosť z krízového riadenia pri tvorbe reforiem? Prečo je kríza výbornou príležitosťou oprášiť reformné nadšenie? To všetko očami človeka, ktorý zo súkromnej sféry vstúpil do najdôležitejších procesov v našej krajine. 


 

BLOK 2 - INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE

 

4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  PAVOL ŠKÁPIKzástupca riaditeľa sekcie informatiky a dátovej politiky Mesta Bratislava

Bratislava otvorila brány - nie kľúčom, ale dátami

Aktuálne informácie o víruse Covid-19, dáta z mestskej wifi siete, ale aj hlasovania jednotlivých poslancov, údaje o priestupkoch či podrobné hospodárenie radnice na pár klikov. Portál otvorených dát umožňuje ľahší prístup k informáciám pre obyvateľov a širokú odbornú verejnosť. V rámci filozofie otvorenosti sme zverejnili aj zdrojové dáta k portálu pre ktorúkoľvek samosprávu, aby si aj ona mohla vytvoriť bratislavský transparentný portál. 


4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  MARTINA KRÁLOVÁ - konzultantka

Agile a skladba multifunkčných tímov, skúsenosti z reálneho života

Digitalizácia so sebou priniesla nielen nové technológie a väčší dôraz na online služby a prítomnosť firiem v online priestore, ale aj tlak na zmenu vnútorných procesov v ich samotnom fungovaní a riadení ľudí a tímov. Počas prezentácie sa dozviete, ako agile zmenil fungovanie vo firme Sygic v roku 2013, ako sa skladali komerčné multifunkčné tímy v Telekome, prečo český T-Mobile sa viac otvoril spolupráci so start-upmi, a ako aj neziskový sektor využíva agilné metódy v práci.


4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  VIERA HAINZL -  vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií MIRRI SR 

Používateľsky prívetivý web - skúsenosti s projektom webu korona.gov.sk

Projekt tvorby stránky korona.gov.sk bol v mnohých veciach unikátny. Web vytvorila skupina dobrovoľníkov v spolupráci s úradníkmi, do projektu sa zapojilo takmer 60 ľudí, ktorí dennodenne spolupracovali, ale nikdy sa osobne nestretli a podarilo sa v krátkom čase vytvoriť fungujúci virtuálny tím ľudí naprieč štátnou správou - NCZI, MIRRI (ÚPVII), MZ, MV, Úrad vlády atď. Stránka ukázala ako môže v štátnej správe vyzerať používateľsky prívetivá komunikácia s občanom a podnikateľom. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ako fungovala medzirezortná spolupráca pri tvorbe webu korona.gov.sk, ako tím BRISK implementoval do obsahu webu behaviorálne inovácie a aké ponaučenia si z toho celého môžeme vziať.


 

BLOK 3 - PANELOVÁ DISKUSIA

 

d184e355-9285-464a-9ff4-a5c8864254dapng  Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií? 

Moderátor: Patrik Pavlovský

Hostia :    Marek Antal - štátny tajomník MIRRI SR          
            Petra Dzurovčinová - splnomocnenkyňa pre inovácie Hlavného mesta Bratislava          
        Viera Hainzl - vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií MIRRI SR

 

VIDEOZÁZNAM

Videozáznam bloku 1 a 2 konferencie BIS2020

 

Videozáznam bloku 3 konferencie BIS2020