Ako podporovať kultúru inovácií vo vnútri organizácie?

guliky1png ANOTÁCIA guliky2png

Organizácie a inštitúcie verejnej správy na Slovensku sa nachádzajú v náročnom období. Na jednej strane čelia tlaku na znižovanie verejných výdavkov. Okrem úsilia vlády o zefektívnenie štátnej správy doň vstupuje aj výrazný dopad pandémie koronavírusu na príjmy štátu. Na strane druhej však organizácie a inštitúcie musia reagovať na dopyt po kvalitnejších službách. Zrkadlom súčasného stavu sú najmä DESI index alebo Európsky benchmark v digitálnom priestore, podľa ktorých dlhodobo zaostávame za európskym priemerom. Podobne to vníma odborná verejnosť, ale aj bežní občania.

Aby sa vedeli inštitúcie s náročnou situáciou vyrovnať, musia sa naďalej učiť pracovať so systémom zavádzania inovácií v prostredí verejnej správy. Inovovanie a zlepšovanie služieb súvisí nielen s externými procesmi, či abstraktnými plánmi a teoretickými víziami. Mnohé súvisí s internými procesmi vo vnútri organizácie, mnohé závisí od ľudí, ktorí pre ňu pracujú.

Konferencia otvára tému Ako podporovať kultúru inovácií vo vnútri organizácie? Predpokladá vhodné riadenie ľudských zdrojov; profesionalizáciu; zmysluplnú prácu s dátami; možnosti motivácie, podpory a postupu pracovníkov vo verejnej správe; moderné prvky riadenia zamestnancov štátnej správy; či efektívnu internú komunikáciu a podporu inovátorských myšlienok. Pozornosti by však nemali unikať ani nenápadné spúšťače zlepšení vo verejnej správe, t.j. nadšení jednotlivci, občianske združenia či firmy odhodlané pomôcť štátu, na ktoré sa zameriame.

guliky1png PROGRAM guliky2png

FORMÁT: Konferencia sa mala pôvodne konať v hoteli Bôrik, kvôli pandemickým opatreniam ju budeme s vysokou pravdepodobnosťou organizovať online. Link na pripojenie a taktiež program konferencie zverejníme čoskoro a taktie.


KONTAKT

Sociálne siete

Telefonpng    +421 2 2092 824      
 Mobilpng    +421 903 546 201     
zavinpng    brisk@vicepremier.gov.sk
hastagpng   #bis2020 #brisk


Závery a odporúčania z konferencie BIS 2020/2

 • Inovácie verejnej správy na Slovensku sú nevyhnutné na to, aby „prežila“ 21. storočie  
 • Inštitúcie nevyhnutne potrebujú tvorivých, samostatných a odvážnych ľudí, ktorí vymyslia a uvedú do praxe    inovácii pre zmeny.
 • Inovácie sa nedajú nariadiť, dajú sa len stimulovať.
 • Každý človek má talent, treba ho len objaviť a posilňovať.
 • Premena skostnatenej a zatuchnutej byrokracie na vibrujúci inovačný ekosystém je možná.
 • Najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní stimulujúcich podmienok pre inovácie majú vedúci pracovníci.
 •  

  Odporúčania pre vedúcich pracovníkov – ako na to?

 • Nastaviť svoj stav mysle (mindset) proinovatívne.  
 • Odmerať atmosféru organizácie. Na základe toho identifikovať problémy, zistiť ako sa ľudia správajú a aká je atmosféra.
 • Postaviť základy v organizácii = mať jasnú misiu a komplexnú víziu, hodnoty a etické princípy.
 • Aktívne podporovať angažovaných pracovníkov = motivovať, inšpirovať, povzbudzovať a investovať do ľudského potenciálu.
 • Vytvoriť tvorivé prostredie, ktoré stojí a 2 pilieroch = I. kultúra dôvery, transparentnosti a zdieľania moci, II. spolupráca, komunikácia a zdieľanie poznatkov.
 • Rozumné sploštenie hierarchie môže priniesť rýchlejšie inovácie a rozvoj kreativity zamestnancov.  

 • Viac sa môžete dozvedieť zo záznamu konferencie: 

  Blok 1 - Inovácie vo vnútri organizácie

   

  Blok 1 - pokračovanie + Blok 2 - Príklady dobrej praxe

   

  Blok 3 - Panelová diskusia