Závery a odporúčania z konferencie BIS 2020/2

 •  Inovácie verejnej správy na Slovensku sú nevyhnutné na to, aby „prežila“ 21. storočie  
 •  Inštitúcie nevyhnutne potrebujú tvorivých, samostatných a odvážnych ľudí, ktorí vymyslia a uvedú do praxe inovácii pre zmeny.
 •  Inovácie sa nedajú nariadiť, dajú sa len stimulovať. 
 •  Každý človek má talent, treba ho len objaviť a posilňovať.
 •  Premena skostnatenej a zatuchnutej byrokracie na vibrujúci inovačný ekosystém je možná. 
 •  Najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní stimulujúcich podmienok pre inovácie majú vedúci pracovníci.

Odporúčania pre vedúcich pracovníkov – ako na to

 •  Nastaviť svoj stav mysle (mindset) proinovatívne.  
 •  Odmerať atmosféru organizácie. Na základe toho identifikovať problémy, zistiť ako sa ľudia správajú a aká je atmosféra. 
 •  Postaviť základy v organizácii = mať jasnú misiu a komplexnú víziu, hodnoty a etické princípy. 
 •  Aktívne podporovať angažovaných pracovníkov = motivovať, inšpirovať, povzbudzovať a investovať do ľudského potenciálu.
 •  Vytvoriť tvorivé prostredie, ktoré stojí a 2 pilieroch = I. kultúra dôvery, transparentnosti a zdieľania moci, II. spolupráca, komunikácia a zdieľanie poznatkov.
 •  Rozumné sploštenie hierarchie môže priniesť rýchlejšie inovácie a rozvoj kreativity zamestnancov.  

 

Viac sa môžete dozvedieť zo záznamu konferencie: 

Blok 1 - Inovácie vo vnútri organizácie

 

Blok 1 - pokračovanie + Blok 2 - Príklady dobrej praxe

 

Blok 3 - Panelová diskusia