Masterclass s BIT

Intenzívny kurz behaviorálnych inovácií otvára nové možnosti pre verejný sektor.

9.apríla tohto roku sa na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu uskutočnil MasterClass s p. Kristínou Londákovou, slovenkou, pôsobiacoou v prestížnej organizácii The Behavioural Insights Team (BIT), ktorá je pološtátna organizácia aplikujúca behaviorálne inovácie v rôznych oblastiach verejnej správy vo Veľkej Británii, ale aj inde vo svete.


Tento kurz bolo prvou aktivitou oddelenia behaviorálnych inovácií (BRISK). Cieľom kurzu je prenos vedomostí v tejto oblasti. Počas kurzu p. Londáková oboznámila účastníkov poznatkami, ktoré The BIT nadobudli počas ich doterajšieho pôsobenia. Vedomosti v oblastiach ako psychológia a behaviorálna ekonómia zosumarizovali do nástrojov a návodov, ktoré úradníkom ponúkajú iný pohľad pri tvorbe politík, stratégií alebo služieb so zreteľom na reálne správanie sa občanov pri ich rozhodnovaní.


Počas kurzu si účastníci vyskúšali proces analyzovania daného opatrenia a následného zlepšenia pomocou malých postrčení pri návrh danej politiky.