Metodika tvorby kvalitných elektronických služieb

Podarilo sa nám vytvoriť metodiku používateľsky kvalitných digitálnych služieb.

Metodika je zaradená do procesov Riadenie kvality (QA - Quality Assurance), ktoré je základnou súčasťou riadenia projektov OPII. pri vývoji IT riešení. Vďaka tejto metodike sa bude musieť prihliadať nie len na samotnú funkčnosť systémov, ale architekti IT budú musieť zohľadniť aj princípy používateľskej prívetivosti v detailnej funkčnej špecifikácii. To je základ k tomu, aby výsledné koncové služby boli vytvorené so zreteľom na používateľa ako toho, kto službu financuje a pre koho je služba určená.

Metodika sumarizuje dobrú prax v oblasti používateľsky prívetivých digitálnych služieb. Opisuje aké vlastnosti by mala mať používateľsky kvalitná digitálna služba, dáva do popredia využívanie inteligentných formulárov, popisuje ako by mala vyzerať textová komunikácia s občanom a zobrazuje proces tvorby používateľsky kvalitných digitálnych služieb.

Celú metodiku si môžete prečítať nižšie: