Zmena termínu konferencie BIS 2020!

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 sa žiaľ konferencia v pôvodnom termíne 7.4.2020 konať NEBUDE!
Konferencia sa bude konať v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme informovať.
Ďakujeme za spoluprácu a zachovajte nám prosíme priazeň.

                  O čom to bude? :

Počas konferencie budeme hľadať odpovede na tieto otázky:
- Aké faktory ovplyvňujú vznik, presadenie a úspešnosť inovácií vo verejnom sektore?
- Prečo sa formálne pravidlá hry, t.j. ústavy, zákony, regulácie, menia a prispôsobujú omnoho pomalšie ako prichádzajú inovácie a nové technológie?
- Vedia inštitúcie držať krok s vývojom technológií?
- Akou optikou by sa mali úradníci či regulátory pozerať na inovácie tak, aby zbytočne nebrzdili spotrebiteľov či inovačný potenciál krajiny?
- Môžu technológie zvíťaziť nad byrokraciou?

Predstavíme tiež niekoľko prípadov dobrej praxe v podobe dynamických a pokrokových inovatívnych iniciatív verejného sektora.

Počas panelovej diskusie sa pokúsime odpovedať na otázku:
Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií?

Kto tam bude? :                                                      Upresníme čoskoro

Viac info o programe v udalosti: https://www.facebook.com/events/2743022659126018/