SUS skóre 

System usability score (hodnotenie použiteľnosti systému)

Čo to je SUS skóre? 

Je metodológia pre meranie použiteľnosti systémov a aplikácií, v praxi používaná najmä pri hodnotení používateľskej prívetivosti digitálnych technológií. Metodológia je postavená na všeobecnom, subjektívnom hodnotení použiteľnosti systému používateľmi. Výsledkom hodnotenia je jedno číslo v intervale (0-100).  Táto metodológia umožňuje medzi sebou porovnať aj systémy a aplikácie, ktoré sú značne odlišné.  

SUS je dotazník na báze Likertovej stupnice zložený z desiatich otázok. Pre každú otázku si respondent vyberá z piatich možností, štandardne: 1, rozhodne súhlasím 2, skôr súhlasím 3, neviem 4, skôr nesúhlasím 5, rozhodne nesúhlasím.

Načo je SUS skóre užitočné? 

SUS skóre je užitočné najmä pri porovnávaní systémov (aplikácií), ktoré sú založené na rozdielnych technológiách a prístupoch. Pretože SUS je technologicky neutrálne, je možné ho používať pri testovaní rôznych technológií aj napriek ich rýchlemu vývoju bez toho, aby sme museli meniť otázky v dotazníku.   

Ako interpetovať výsledky SUS skóre? 

Samotný výpočet hodnoty SUS testovania neudáva percento ani percentil.  Meta-analýzou 500 SUS hodnotení na dokopy 5000 používateľoch bolo zistené priemerné SUS skóre je 68.  

tabulkapng