Vybrané aktivity BRISKu za rok 2019

alebo Behaviorálne inovácie v kontexte používateľskej skúsenosti.

Prezentácia ukazuje vybrané aktivity a výsledky činnosti oddelenia za prvý rok jeho existencie.