Vyhláška
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z ...., o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy.

V súčastnosti pripravujeme Vyhlášku. Nižšie je harmonogram legislatívneho procesu. Momentálne (11.1.2021) sa nachádzame v IPK (internom pripomienkovom konaní).