Zmena poistného za sociálne poistenie 2020 pre SZČO

Do 8.2.2020 je nutné zmeniť trvalé príkazy alebo ich vytvoriť pre samostatne zárobkovo činné osoby z dôvodu zmeny výšky poistného za sociálne poistenie.

Nepodarilo sa nám zrealizovať zasielanie stručnej a graficky sviežej zhutnenej informácie pre SZČO prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Preto sme sa rozhodli umiestniť túto informáciu na našu stránku, ale pevne veríme že sa nám v budúcnosti podarí obdobná komunikácia spolu so Sociálnou poisťovňou zaslať, aby sme uľahčili platcom za sociálne poistenie "život".